Ali Zand vakili - Kaabe Delha
Lyric

Ali Zand vakili – Kaabe Delha

music: ali zand vakili
Info

چو مجنون میرم از عاشقان نشانه ای کعبه

دل بشکسته را می برم به خانه کعبه

شکایت می برم از تو بر خدای تو

زان همه برای تو تا رسد او به دردم

در آشفتگی با دلی شکسته تر گریه ها کنم

که در اشک که خود قرقه گردم

Ali Zand vakili - Kaabe Delha
  • Added in: 2 years ago
  • 167 View
  • ali zand vakili
LEAVE A COMMENT